گارانتی اصالت و سلامت دارای پشتیبانی ۷ روزه میباشد و خریدار از تاریخ خرید به مدت ۷ روز میتوانید محصول خریداری شده راتست و درصورتی که کالا معیوب میباشد به فروشگاه بازگرداند تا بعد از رفع عیب به خریدار بازگردد. 

(توجه داشته باشید که منظور از گارانتی اصالت و سلامت به منظور فقط۷ روز گارانتی میباشد

مودم 4G : هنگام نصب سیم کارت دقت فرمایید پایه سیم کارت مودم های 4G در صورتیکه سیم کارت برعکس نصب شود شکسته و از شرایط گارانتی برخوردار نمیاشد و به عنوان اشکال فیزیکی بشمار میرود.